Logo KNWWZ


Training: trajectleiders (2015)
 
 
punt  De cursus Training Trajectleiders
 
Bij de start van een Kijk-project wordt meestal een trajectleider aangesteld, dit kan bijvoorbeeld een persoonlijk begeleider of ondersteuner zijn. Samen met de ´Kijk naar wat we zeggen´-gedragskundige zorgt de trajectleider voor de planning van het proces, de daarbij behorende afspraken en voor het filmen en analyseren van de videofragmenten.
De Training Trajectleiders ´Kijk naar wat we zeggen´ beoogt ondersteuningsmedewerkers het gereedschap in handen te geven om de methodiek op een goede manier uit te kunnen voeren. Doel van de training is:
 1. Ondersteuningsmedewerkers vertrouwd te maken met de praktische kanten van het opzetten en uitvoeren van een 'Kijk naar wat we zeggen'- traject.
 2. De medewerkers te leren op een effectieve manier video-opnamen te maken.
 3. De medewerkers te leren uit het ruwe videomateriaal selecties te maken (inclusief eenduidige gedragsbeschrijvingen) en deze beschikbaar te maken.
 4. De medewerkers te trainen in het voorzitten en notuleren van de 'Kijk naar wat we zeggen'-discussierondes.
 
punt  Cursusprogramma
 
overlegtafel 1. Introductie training
 • Informatie over de opzet van de cursus en het cursusmateriaal.
2. Introductie ´Kijk naar wat we zeggen´
 • Introductie: Wat is ´Kijk naar wat we zeggen´?
 • Een stukje geschiedenis (video).
 • Over de uitgangspunten, achtergronden en praktijk van de methodiek.
3. Videofilmen in vogelvlucht
 • Het maken van videobeelden volgens het ´Kijk...´-videoprotocol.
 • Het gebruiken van een videocamera.
 • Oefenen: videofilmen van enkele (fictieve) zorg- en begeleidingssituaties met roulerende taakverdeling, inclusief nabespreking.
 • Informatie over de verschillende mogelijkheden om de videobeelden beschikbaar te maken voor het vervolg van een ´Kijk´-traject.
4. Analyse & interpretatie
 • Introductie: de criteria voor selectie van de videofragmenten.
 • Oefenen: het selecteren van beeldfragmenten en het beschrijven van gedrag en context.
 • Korte instructie rondom ´voorzitten en notuleren´.
 • Gebruik van de formulieren ´selectie & observatie´ en ´betekenisdiscussie´.
 • Demonstratieoefening aan de hand van een videofragment.
 • Oefenen: de praktijk van het voorzitten en notuleren.
 • Bespreking van de praktijkoefening en commentaar aan de hand van de oefeningsuitkomsten.
5. Het vervolg
 • Kijk naar wat we zeggen, werkplannen en het persoonlijk ondersteuningsplan: ´Hoe verder na de betekenisdiscussie?´ Introductie van het formulier ´POP-discussie´.
 • Borging en bijstelling: de ´Kijk-cyclus´. Overdracht en instructie: welke middelen, welke mogelijkheden? Het integreren van informatie: de ´Kijk...´-CD/DVD-ROM/Videodisk.
 • ´Kijk naar wat we zeggen´ in soorten en maten.
6. Eindnoot
 • Vragen, evaluatie, bewijzen van deelname.
 
punt  Informatie en contact
 
Meestal wordt éénmaal per jaar een cursus verzorgd.
Het maximum aantal cursisten is 12, de kosten zijn € 100, incl. cursusmateriaal en lunch.
Toekomstige cursusdata zullen hier zo snel mogelijk bekendgemaakt worden.
 
Er is ook een cursus Trajectbegeleiding Gedragskundigen en op aanvraag kan een introductie voor toekomstige gebruikers en belangstellenden verzorgd worden.
 
Belangstelling voor de cursus Training Trajectleiders of Trajectbegeleiding Gedragkundigen?
Neem contact op met Adriënne van den Berg, gedragskundige Sherpa Consult, e-mailadres: a.vandenberg@sherpa.org.
space