Logo KNWWZ


Inleiding Kijk naar wat we zeggen
 
 
Een inleiding voor toekomstige gebruikers van de KNWWZ-methodiek en voor belangstellenden.
 
Deze inleiding leert begeleiders en belangstellenden de grondbeginselen van het observeren en interpreteren bij toepassing van de methodiek. Er wordt ruime aandacht besteed aan het leren herkennen van signalen, aan het proces van interpreteren en aan de koppeling van gedrag, interpretatie en context aan de uiteindelijke ondersteuningsafspraken, met nadruk op het cyclische karakter hiervan.
 
Onderwerpen:
  • Introductie: kijken en opnieuw kijken... het werken met videofragmenten.
  • Wat is belangrijk: criteria voor het beschrijven van gedrag en context.
  • Een oefening in observeren en het toekennen van betekenissen.
  • Wat kun je in de praktijk met de uitkomsten van een Kijk naar wat we zeggen-project?
 
punt  Informatie en contact
 
Deze introductiecursus kan op aanvraag plaatsvinden, voorwaarden in overleg.
 
Belangstelling voor deze cursus?
Neem contact op met Adriënne van den Berg, gedragskundige Sherpa Consult, e-mailadres: a.vandenberg@sherpa.org.
space