Logo KNWWZ


Training: trajectbegeleiding gedragskundigen (2015)
 
 
Bij de start van een Kijk-project wordt meestal een trajectleider aangesteld, dit kan bijvoorbeeld een persoonlijk begeleider of ondersteuner zijn.
Samen met de ´Kijk naar wat we zeggen´-gedragskundige zorgt de trajectleider voor de planning van het proces, de daarbij behorende afspraken en voor het filmen en analyseren van de videofragmenten.
Voor de inhoudelijke begeleiding speelt de gedragskundige een belangrijke en verantwoordelijke rol binnen een 'Kijk naar wat we zeggen'-traject.
 
 
punt  Cursus Trajectbegeleiding Gedragskundigen
 
Deze cursus leert gedragskundigen vertrouwd te maken met hun rol binnen een ´Kijk naar wat we zeggen´ -traject, zodat deze in staat zijn een traject inhoudelijk te begeleiden.
 
Aan bod komen de volgende onderwerpen:
  • De verschillende taken en rollen binnen een Kijk...traject
  • De trajectplanning: stappenplan en verantwoordelijkheden
  • Het belang van de betekenisdiscussie
  • De vertaling van de uitkomsten
  • Over borging, overdracht en instructie.
 
Er is ook een cursus Training Trajectleiders en op aanvraag kan een introductie voor toekomstige gebruikers en belangstellenden verzorgd worden.
 
Belangstelling voor de cursus Trajectbegeleiding Gedragkundigen?
Neem contact op met Adriënne van den Berg, gedragskundige Sherpa Consult, e-mailadres: a.vandenberg@sherpa.org.