Logo KNWWZ


De praktijk
 

In de loop der jaren is de ´Kijk naar wat we zeggen´-methodiek ingezet binnen tal van projecten die ten doel hadden de begeleidingspraktijk te verbeteren.
 
Op deze webpagina zullen we voorbeelden en uitwerkingen uit de praktijk plaatsen. Het is de bedoeling dat hierbij verschillende kanten van de ondersteuning de revue passeren. Soms zullen deze afkomstig zijn uit een volledig beeldvormingstraject, soms uit specifieke ondersteunings- of instructiesituaties.
 
In de loop der tijd is het accent steeds meer komen te liggen op overdracht en instructie.

 
 

 
punt  Over het wat en hoe:  
punt  ´Kijk naar wat we zeggen´ in kort bestek:  
punt  ´Kijk´-cursusinformatie: space
space
Video in actie:
twee fragmenten

 
 
video 1
   Bij de zandbak, deel 1
 
video 2
   Bij de zandbak, deel 2
space