Logo KNWWZ


    Gerelateerde websites
space wegwijzer space

Hieronder volgen een aantal weblinks gerelateerd aan de communicatie met en ondersteuning van mensen met een ernstige (meervoudige) beperking.
 
 
Platform EMG. Het Platform EMG is een kennisnetwerk en informatiepunt voor en door ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige handicap.
 
Communicatie Methoden EMB. Overzicht en informatie over verschillende methoden die zich richten op het verbeteren van de communicatie tussen mensen met ernstig meervoudige beperkingen en hun omgeving.
 
Multiplus. Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het richt zich tot iedereen die als hulpverlener, familielid of vrijwilliger betrokken is bij personen met ernstige meervoudige beperkingen.
 
Kennisplein gehandicaptensector. Het Kennisplein biedt kennis, informatie, producten en diensten voor de gehandicaptensector. Het is een initiatief van VGN, MEE Nederland en Vilans.
 
Vilans. Vilans is het onafhankelijke landelijke kenniscentrum op het gebied van de langdurende zorg. Vilans richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven en participatie voor mensen die langdurig zorg nodig hebben door werkers en organisaties toe te rusten met praktisch toepasbare kennis.
 
Het Centrum voor Consultatie en Expertise. Het CCE beoogt onafhankelijke advisering en ondersteuning op maat voor mensen met een bijzondere zorgvraag.
 
Vereniging voor motorisch gehandicapten en hun ouders. Op de BOSK-website is een forum te vinden voor het aandachtsgebied ernstig meervoudig gehandicapten.