Logo KNWWZ


    Videofragment
space zorglogo space

Hieronder is een tweede voorbeeld te vinden van een Kijk-videofragment. Het is een uitsnede uit het oorspronkelijke (ruwe) beeldmateriaal en is voorzien van een beknopte beschrijving van gedrag en context.
De interpretatie van het fragment levert de betekenis(sen) en de consequenties hiervan voor de begeleiding op. Alle gegevens worden vervolgens samengebracht om de begeleiding en het ondersteuningsplan vorm te geven.
 
Bij de zandbak, deel 2
 
 
         Beschrijving [±]         Betekenis [±]         Begeleiding [±]

Beschrijving gedrag en context:
In de rolstoel, buiten bij de zandbak. Ze kijkt voor zich uit, heeft haar handen op haar schoot, haar ogen zijn klein en haar mond staat iets open. Ze zit heel stil, met weinig spierspanning. Ze slikt langzaam, waarbij haar hoofd langzaam iets naar voren beweegt. Ze draait langzaam haar hoofd naar achter en omhoog, haar ogen draaien naar opzij, je ziet veel oogwit. Daarna draait ze langzaam haar hoofd weer terug en kijkt voor zich uit, waarbij ze haar hoofd enkele keren langzaam beweegt. Ze draait haar hoofd langzaam opzij, waarbij ze haar hoofd schuin houdt en knippert een keer met de ogen.
 
Betekenis:
Het gedrag is herkenbaar, maar niet in deze situatie. Dit doet ze eigenlijk nooit bij de zandtafel. Dan is ze meestal aan het spelen met het zand, waarbij ze het zand door haar vingers laat lopen. De betekenis zou kunnen zijn: ´ik ben in gedachten (aan het fladderen).´
 
Ondersteuningspunten:
Aandachtspunten bij dit fragment: ziet ze wel iets, of is ze met haar gedachten elders? Waarom zit ze zo stil? Is ze informatie aan het verwerken? Het kan zijn dat ze niet fit is, dan kan ze ook heel stil zitten, maar dan is haar gezichtsuitdrukking anders: somber, betrokken. Dat is hier niet het geval. Moet je haar nu haar gang laten gaan (laten ´fladderen´) of haar roepen en haar in het hier en nu halen?
 
space