Logo KNWWZ


    Videofragment
space zorgballon space

Hieronder is een voorbeeld te vinden van een Kijk-videofragment. Het is een uitsnede uit het oorspronkelijke (ruwe) beeldmateriaal en is voorzien van een beknopte beschrijving van gedrag en context.
De interpretatie van het fragment levert de betekenis(sen) en de consequenties hiervan voor de begeleiding op. Alle gegevens worden vervolgens samengebracht om de begeleiding en het ondersteuningsplan vorm te geven.
 
Bij de zandbak, deel 1
 
 
         Beschrijving [±]         Betekenis [±]         Begeleiding [±]

Beschrijving gedrag en context:
Ze draait haar ogen weg, slaat het zand omhoog uit de bak, ze krijgt zand in haar mond. Ze laat het zand door haar hand lopen, over haar mouw en haar andere hand. Ze kijkt tussen de gespreide vingers door, trekt haar neus op en hapt naar het zand.
Het gedrag is herkenbaar en is te zien tijdens het spelen met zand, macaroni, water, blaadjes en gras.
 
Betekenis:
Ze is heel belevingsgericht bezig - ze speelt als een kind. Ze benut alle zintuigen, is erg sensopatisch ingesteld. Ze speelt heel geconcentreerd (horen, voelen, ruiken, proeven). Haar stemming is hier goed - dit is haar spel. Wanneer ze uitgespeeld is geeft ze dit aan door van de zandbak weg te lopen of zelf naar de deur te gaan.
 
Ondersteuningspunten:
De duur van haar spel is variabel, in de woonsituatie wordt er meestal 1 of 1½ uur voor uitgetrokken. Bij de dagbesteding bepaalt de begeleiding soms dat het spel voorbij is. Ze wordt dan geroepen en de macaroni wordt dan in de bak geveegd. Soms geeft ze door haar reactie (wegdraaien) aan dat ze dit niet prettig vindt. De vraag is dan hoe om te gaan met de autonomie van de cliënt. In elk geval de boodschap laten bezinken: aankondigen - visualiseren - signaal (roepen). De begeleiding kan kijken wanneer een meer losse benadering of een striktere regievoering nodig is.
 
space