Logo KNWWZ


    Gebruiksrechten
space logo CC
space

Wat zijn de voorwaarden om de ´Kijk naar wat we zeggen´-methodiek te kunnen gebruiken?
Hierbij volgen wij de gebruiksvoorwaarden zoals opgesteld langs de lijnen van het licentiemodel van Creative Commons.
Als aanvulling op de standaard auteursrechten gelden voor de 'Kijk naar wat we zeggen'-methodiek de volgende bepalingen:
 
 
space  Gebruiksvoorwaarden methodiek 'Kijk naar wat we zeggen'
 
De gebruiker is gerechtigd de 'Kijk naar wat we zeggen'-methodiek en de hierbij ter beschikking gestelde hulpmiddelen en werkvormen te gebruiken voor het realiseren van eigen ondersteuningsprojecten en het resultaat hiervan te vermenigvuldigen, maar mag zich de methodiek en de bijbehorende hulpmiddelen en werkvormen niet toe-eigenen. Dit houdt in dat bij het met behulp van de methodiek verkregen werk de desbetreffende bronvermelding aangegeven wordt.
 
De gebruiker mag:
De 'Kijk naar wat we zeggen'-methodiek en de hierbij ter beschikking gestelde hulpmiddelen en werkvormen gebruiken voor het realiseren van eigen werkprojecten, inclusief het kopiƫren en verspreiden van deze werkprojecten en/of de resultaten hiervan.
 
Naamsvermelding:
De gebruiker dient bij het met behulp van de 'Kijk naar wat we zeggen'-methodiek verkregen werk de naam van de 'Kijk naar wat we zeggen'- methodiek te vermelden, inclusief de door de methodiekontwikkelaars aangegeven verwijzing. Hierbij moet vermeden worden dat de indruk gewekt wordt dat de ontwikkelaars instemmen met het nieuw ontstane werk of het gebruik ervan.
 
Niet-commercieel:
De gebruiker mag de 'Kijk naar wat we zeggen'-methodiek niet voor commerciƫle doeleinden inzetten.
 
Geen bewerking:
De gebruiker mag de 'Kijk naar wat we zeggen'-methodiek en de bijbehorende hulpmiddelen en werkvormen niet bewerken en/of onder een andere naam publiceren.
space