Logo KNWWZ


    Kijk-nieuws
space space space

• Verwante methodieken
Ik toon. Bij Ik toon worden eveneens videofragmenten gebruikt om inzicht te krijgen in wat de cliënt belangrijk, prettig of onprettig vindt in de zorgbegeleiding en hoe daarop ingespeeld kan worden. Er wordt hiertoe een situatie gekozen die op een zeker moment van belang is voor de cliënt. In de vervolgstappen is het perpectief van de cliënt leidend. Zie voor meer informatie de website Ik toon
 
• Leren van Casussen
Het CCE-initiatief Leren van Casussen wil op een aanschouwelijke manier laten zien wat er gedaan is in een (geanonimiseerde) probleemsituatie zodat ook anderen ervan kunnen leren. Dit gebeurt langs de lijnen van de elementen probleemsituatie, beeldvorming, interventies en resultaten.
Daarnaast is een project gestart waarbij het mogelijk is een eigen praktijkcasus te beschrijven volgens de systematiek van Leren van Casussen: Beschrijf je eigen casus. Bij één van de voorbeeldcasussen (Regie voor Ruud) wordt verwezen naar het gebruik van videobeelden via de methodiek Kijk naar wat we zeggen (zie ´Doris´-linkjes op de homepage).
 
• Studiedag Groeien in mogelijkheden! Ondersteuning van kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen.
´Voor buitenstaanders is het vaak een uitdaging de mogelijkheden van kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen te zien. U en wij weten beter! Op deze studiedag laten we u graag kennis maken met recente inspirerende methodieken, activiteiten, initiatieven en ervaringsverhalen die de groei in mogelijkheden van mensen met ernstige meervoudige beperkingen en hun omgeving bevestigen en kunnen ondersteunen.´
´Kijk naar wat we zeggen´ zal op deze dag een workshop verzorgen.
Datum: 30 mei 2013, plaats: Mechelen. Organisatie: expertisecentrum Multiplus. Meer informatie: programma-overzicht.
 
• Combicursus training Traineeship-EMB & Gedragskundigen
Op 28 februari 2013 vindt de ´Kijk naar wat we zeggen´-cursus plaats voor Sherpa-leerlingen (Traineeship-EMB), toekomstige trajectleiders en gedragskundigen. De cursus is bedoeld als kennismaking met de ´Kijk´-videomethodiek. Daarnaast stelt zij gekwalificeerde ondersteuningsmedewerkers en gedragskundigen in staat de uitvoering van de methodiek op een effectieve manier uit te voeren en te begeleiden.
Plaats: Sherpa, Eemnes. Informatie: Adrienne van den Berg.
 
• 1 oktober 2012: Landelijke dag voor gedragskundigen en onderzoekers
Op initiatief van de Kenniskring Gedragskundigen van het Landelijk Platform EMG wordt op 1 oktober een studiedag georganiseerd met als thema de verbinding tussen wetenschap en praktijk.
In het ochtendprogramma komen de wetenschappers aan bod, terwijl ´s middags praktijkprojecten de revue zullen passeren. Hoe heeft de praktijk onderzoek vormgegeven, hoe zit het met de terugkoppeling van de resultaten? Wat kan de wetenschap bijdragen aan de ontwikkeling en de onderbouwing van de in de praktijk ontstane methodieken?
Plaats van de studiedag: Sherpa, Baarn. Zie voor informatie: Platform EMG nieuws.
 
• Cursus ´Training trajectleiders Kijk naar wat we zeggen´
Op 24 november 2011 wordt er weer een training voor trajectleiders georganiseerd.
Bij de start van een Kijk-project wordt meestal een trajectleider aangesteld, dit kan bijvoorbeeld een persoonlijk begeleider of ondersteuner zijn. Samen met de gedragskundige zorgt de trajectleider voor de planning van het proces, de daarbij behorende afspraken en voor het filmen en analyseren van de videofragmenten.
De Training Trajectleiders ´Kijk naar wat we zeggen´ beoogt ondersteunings- medewerkers het gereedschap in handen te geven om de methodiek op een goede manier uit te kunnen voeren. Klik hier voor meer informatie.
 
• Studiedag Hogeschool Lessius & expertisecentrum Multiplus
Op 27 oktober 2011 vindt er in Antwerpen een studiedag plaats met de titel ´Interactie en communicatie bij personen met ernstige meervoudige beperkingen´. ´Kijk naar wat we zeggen´ zal een programmaonderdeel op deze dag verzorgen. Voor meer informatie: programma-overzicht.
 
Artikel ´Homevideo's instrueren begeleiders´
In het oktobernummer van het tijdschrift Markant verscheen een artikel over het ondersteuningsproject bij de overgang naar een nieuwe woonvorm van Promens Care, waarbij de ´Kijk...´-methodiek is ingezet (zie ook hieronder bij Han Nakkenprijs). Lees hier het artikel.
 
• Communicatiekaravaan
ISAAC-nf en Vilans organiseren vanaf de zomer 2011 een communicatiekaravaan. De karavaan trekt langs een aantal instellingen met als oogmerk het delen van ervaringen op het gebied van ondersteunde communicatie in het dagelijks werk op een laagdrempelige manier en aan de hand van sprekende voorbeelden. Op 10 oktober komt de karavaan op Sherpa in Baarn. Hierbij zal aan de hand van de ´Kijk naar wat we zeggen´-methodiek een kijkje in de keuken van de praktische kant van de ondersteuning wordt gegeven.
Voor meer informatie over de communicatiekaravaan: ´Doe mee met de Communicatiekaravaan´.
Het programma is hier te vinden en aanmelden kan per mail bij Adriënne van den Berg.
 
• Han Nakkenprijs
Onlangs is door Promens Care in Hoogeveen de ´Kijk naar wat we zeggen´-methodiek gebruikt om de verhuizing van kinderen en jongvolwassenen uit hun ouderlijk huis naar een nieuwe woonvorm te ondersteunen. Met deze toepassing heeft orthopedagoog Irmi Masselink de Han Nakken-(praktijk)prijs gewonnen. De prijs is vernoemd naar prof. dr. Han Nakken, een pionier op het gebied van onderzoek naar het verbeteren van zorg voor personen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Zie voor meer informatie het RUG-bericht.
 
• Opleiding
Nov. 2010, Sherpa, Baarn. Onlangs zijn 12 gemotiveerde begeleiders opgeleid tot cliënt-trajectleiders. Zij zijn nu in staat om in samenwerking met de verantwoordelijke gedragskundige een ´Kijk naar wat we zeggen´ -traject voor een cliënt zelfstandig uit te voeren.
Op deze manier kan de methodiek veel vaker worden ingezet dan tot nu toe het geval was. Vorig jaar zijn veel EMB-cliënten van Sherpa verhuisd naar nieuwe woonvoorzieningen. Nu alle organisatorische zaken geregeld zijn en de eerste kennismakingsperiode achter de rug is, biedt de ´Kijk naar wat we zeggen´-methodiek de kans een aantal cliënten nog beter te leren kennen.
 
• Effectonderzoek
Nov. 2010, Sherpa, Baarn. Omdat er meerdere ´Kijk...´-trajecten zulen worden opgestart, zal er onderzoek gedaan worden naar het toepassingseffect op de kwaliteit van bestaan van de betrokken cliënten en naar het effect op het inwerken van nieuwe medewerkers. Ook zullen er afspraken worden gemaakt over het in kaart brengen en vastleggen van veranderingen in de ondersteuningsbehoefte van iedere cliënt op zijn persoonlijke DVD of CD-ROM. Voor meer informatie: Adriënne van den Berg, Sherpa Consult.